Zakres usług

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Lokali mieszkalnych i użytkowych

Gruntowych - zabudowanych, niezabudowanych

Budynkowych - biurowych, handlowych, magazynowych, gospodarczych

Rolnych i leśnych

Przemysłowych

Rekreacyjnych - letniskowych, sanatoryjnych

Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego

Ekspektatywy - własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności do lokalu, miejsca postojowego lub współwłasności miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym

Mienia zabużańskiego

Wartości szkód i nakładów dotyczących nieruchomości , a także ich części składowych

OKREŚLANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DLA CELÓW

Ustalenia ceny sprzedaży

Zamiany na inną nieruchomość

Zabezpieczenia kredytów

Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Ustalenie opłat adiacenckich

Przekształcenia spółdzielczych praw do lokali oraz przeniesienia własności lokali

Określania odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości

Skarbowych, podatkowych, sądowych i innych