Koszt wyceny

Koszt wyceny jest funkcją nakładu pracy oraz kosztów towarzyszących i zależy od:

Koszt wyceny jest funkcją nakładu pracy i kosztów towarzyszących i zależy od:
  • stopnia skomplikowania pracy
  • celu wyceny
  • rodzaju nieruchomości
  • analizy rynku dla danej nieruchomości
  • poniesionych wydatków związanych z wyceną (np. dojazd, przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki itp.)

  • Na wycenę nie ma wpływu wartość wycenianej nieruchomości.
    Wynagrodzenie za wykonany operat szacunkowy ustalane jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od typu, lokalizacji nieruchomości i celu wyceny.